PRODUKCJA

– filmy fabularne

– filmy dokumentalne

– seriale

– programy telewizyjne

 

 

USŁUGI

– doradztwo scenariuszowe

– rozwój projektu (od pomysłu poprzez treatment, scenariusz, scriptdoctoring)

– tworzenie zespołów kreatywnych w zależności od potrzeb zleceniodawcy

– rozwój talentów (szkolenia, stypendia, warsztaty)

– produkcja kreatywna (wsparcie producentów i emitentów w kreatywnym rozwoju projektu)

– produkcja wykonawcza

 

Zlecający powyższe usługi zachowuje prawa autorskie i intelektualne do projektu. Dalszy podział praw następuje w porozumieniu ze zleceniodawcą zgodnie z charakterem usługi (np. autorstwo scenariusza, storyboardu itp.)